go up


For lisensåret 2003 vil det bli endringer i behandlingen av lisens i forhold til tidligere år.


 


Klubbene vil selv administrere sitt lisensregister gjennom en side på internett. Klubbene vil altså ikke få tilsendt lisensblanketter.Kid-nummer
For lisens 2003 vil klubbene få oppgitt kid-nummer for hver enkelt utøver.
Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.
Klubbene vil kanskje merke dette spesielt for mastersutøvere, som i enkelte tilfeller har representert klubben uten at klubben har hatt god oversikt. Nå må mastersutøverne henvende seg til klubben for å få oppgitt kid-nummer for lisensbetaling.


 


Lisenssummer for 2003
Grunnlisens: 300,-
Utvidet lisens: 415,-
11-12 års lisens: 265,-


 


Lisensen er ikke gyldig før betaling er registrert i banken.
Betalingsmetode: Nettbank, telebank eller vanlig giro (Husk kid-nummer!)
Kontonummer for lisensinnbetaling: 7874.06.70025


 


Lisens må være betalt før man stiller til start i en approbert konkurranse.
Ved all deltakelse i utlandet må utøver ha NSFs lisens.
Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å ha løst lisens.
Klubben er allikevel ansvarlig i forhold til at utøver som representerer klubben i konkurranse har løst lisens (ref GE24).


 


Gjennom lisensregistreringen på internett vil klubbene få en god oversikt over sine lisensierte – de kan se hvem som har betalt lisens – når de har betalt lisens – hvilken lisenskategori de har betalt for – og de kan registrere nye utøvere slik at lisens kan bli betalt med kid-nummer.


  

 

X