go up

Over 5000 utøvere i svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og masters har nå fått nytt kid-nummer for lisensbetaling for sesongen 2009. Den enkelte klubb finner de nye kid-numrene på sin lisensside på internett. Lisenssummene er uendret siden 2008; 10-12 års lisens er 300kr, grunnlisens er 350kr, og utvidet lisens er 450kr. Informasjon om lisens 2009 finner du her. Forsikringsvilkår finner du her.

X