go up


 


Hvorfor lisens?
NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15).
Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

Hvem skal betale lisens
De som skal delta på approberte stevner/konkurranser må betale lisens (jfr L 15), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

Lisensens gyldighet
Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.
Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Generell informasjon
Fra og med torsdag 20. desember 2012 vil det være anledning til å kunne betale lisens som gjelder for kalenderåret 2012.
21.12.2012: Pga en teknisk feil, så har det blitt sendt ut lisensblanketter med vanlig post til alle som betalte lisens i 2012. Vi ber om at klubber som har rutiner for å betale for sine utøvere om å informere utøvere/foresatte om at de ikke skal betale giroen de har fått tilsendt i posten.
Automatisk kid-nummer for de som betalte i 2012
De som betalte lisens for klubben i 2012 vil automatisk få nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av lisens for 2013. Kid-nummer og utøveroversikt finnes på klubbens lisensside på internett, slik det har vært siden 2003. I tillegg legger vi ut lisensoversikt for den enkelte klubb på medley.no, som gjør det mulig å komme rett inn på resultatene/rankingen til den aktuelle utøver.
Husk at alle får nye kid-nummer for 2013.

Nye utøvere
Klubber må registrere nye utøvere på egen hånd – husk riktig fødselsdata og adresse!
Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.

Adresser
Husk å oppdatere adressene til utøverne inne på “Persondata” på klubbens lisensside, slik at de får tilsendt bladet Norsk Svømming.

Innlogging
Slik det har vært siden august 2011:
Alle klubber må ha en person som er registrert som ”Lisensansvarlig”.
Denne personen må logge seg inn personlig via SportsAdmin – deretter kan man gjøre alt som man har gjort tidligere. Hvis noen klubber ikke har registrert lisensansvarlig, så ta kontakt med NIF sin klubbsupoort, som hjelper dere; tlf 03615.

Lisenssummer 2012
Kontonummer 7874.06.70025.
Lisenssummer 2013 er som følger (samme som i 2011 og 2012):
Kr 350,- for 10-12 års lisens (utøvere født 2001, 2002 og 2003)
Kr 450,- for grunnlisens (utøvere født 2000 og tidligere)
Kr 550,- for utvidet lisens (valgfritt for alle, dvs utøvere født 2003 og tidligere)NSF anbefaler at de som er mye i aktivitet velger utvidet lisens, ettersom den gir best dekning hvis noe skulle skje. Forsikringsvilkår ser man her: www.svomming.no – For klubber – Lisens – Forsikringsvilkår.

Forsikringsvilkår (trykk for å se detaljer)
Forsikringen gjelder under konkurranser, kamper, oppvisninger og under organisert trening i svømmehall og lignende, samt under reise til og fra disse. Forsikringen gjelder under opphold på konkurransestedet, dog høyst 1 uke før og 3 dager etter siste konkurransedag/treningsdag.


Melde fra om skade
Hvis du får en idrettskade, kan du melde skaden på www.if.no og velg “meld skade på person”.
Du kan også ta direkte kontakt med ifs skadeavdeling på telefon 2149 5483. Registrering og behandling skjer med det samme. Skaden må kunne bekreftes av trener eller leder.

Spørsmål
Ved spørsmål om skade eller forsikringsvilkår skal man ringe til if – tlf 6784 0470. De kan registrere skaden pr telefon, evt kan du melde inn via internett.
Registrering av lisensansvarlig: NIF sin klubbsupport, 03615 – klubbsupport@idrettsforbundet.no.
Kontaktperson i Norges Svømmeforbund: Tor Arne Volden, 99 100 454 – tor.arne@svomming.no.


 


 


 

NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

Fra og med torsdag 20. desember 2012 er det mulig å betale lisens som gjelder for kalenderåret 2013. Husk at alle som betalte lisens i 2012 automatisk får nytt kid-nummer. Det er ingen endring i lisensprisene, men vi oppfordrer at de som ofte er i aktivitet velger utvidet lisens, ettersom forsikringsvilkårene er bedre med dette alternativet – og det koster bare 100 kroner mer enn grunnlisens. Hvis man får en skade, så er den ekstra hundrelappen en god investering.

X