go up

Lisenskategori velger man selv når man ser på lisensvilkår – man velger mellom Grunnlisens (kroner 300,-), utvidet lisens (kroner 415,-) og 11-12 års lisens (kroner 265,-).

NSF vil poengtere at ingen har fått tilsendt lisensblankett i 2003 med mindre klubben har valgt det inne på «persondata» på den enkelte utøver. Vi anbefaler at man ikke velger denne måten å sende giro og kid-nummer til utøver på, siden den tar lang tid. Registreringer som er foretatt til og med tirsdager kl 24 blir sendt ut med B-post torsdager. Det vil si at i noen tilfeller kan det gå opp mot 14 dager før man mottar blankett.

Husk at lisensen ikke er gyldig før betaling er registrert i banken!

Vi anbefaler klubbene om å gjøre følgende:

Gi kid-nummer og lisensvilkår til utøvere/foresatte.

Velg en av tre betalingsmåter:

Nettbank, telebank eller vanlig giro (Husk kid-nummer!).

Kontonummer for lisensinnbetaling: 7874.06.70025.

X