go up


• LEN´s sociala program har startat bra. Samarbetet med UNICEF har utvecklats och flera nationella förbund har gjort avtal med lokala UNICEF-organisationer. Även samarbetet med Special Olympics för utvecklingsstörda fortsätter. Ett nytt projekt ”Swim the Language Challenge” är samarbete med Europeiska Unionen och dess Socrates Program. Projektet som baserar sig på ett spel med inslag av tävling på Internet kommer att lanseras i samband med Masters EM i Kranj, Slovenien.• Publikationer under arbete är bl.a. en bok om LEN´s historia, broschyrer över Europeiska rekordens historia samt EM-finalisterna genom åren.• Bland personer som tilldelas LEN utmärkelser återfinns Maths Lindberg, Sverige som tilldelas LEN Silver Pin.• LEN´s preliminära bokslut för år 2006 presenterades av Treasurer Nory Kruchten. Året gick finansiellt inte som planerat. Detta p.g.a. kostnaderna för bl.a. det nya LEN Magazine, 80 års historik över Europeiska Mästerskapen, LEN Year Book. De extra kostnaderna ansågs vara en investering för framtider med syfte att förbättra LEN image. Preliminära resultatet visar ett plus på c. 11 000 €.• LEN Bureau kommer till nästa kongress i Bryssel med förslag att utöka Bureaus medlemsantal med två personer. Bakgrunden är det ökande medlemsantalet, nu 51 länder, samt för att möjliggöra en större täckning av områden i Europa. Det senare för att öka informationen och aktiviteten i nya områden av Europa.• Det problematiska samarbetet med FINA behandlades delvis i och med att FINA hade sänt LEN ett krav om att göra vissa ändringar i LEN konstitutionen. Bakgrunden är den att FINA vill få konstitutionen av samtliga världsdelsförbund på samma nivå. Det aningen provokativa brevets innehåll analyserades och det visade sig i flera avseenden att LEN konstitutionen och reglerna redan vara i enlighet med största delen av FINA´s önskemål. Vissa ändringar i LEN konstitutionen kommer att framställas för kongressen för godkännande. För de olika disciplinerna gjordes följande beslut:Simning:• Förberedelserna inför Paris Open i början av augusti fortskrider. Anmälda är 25 europeiska förbund, där samtliga nordiska förbund, utom Sverige, fortfarande lyser med frånvaro. Med denna satsning försökte LEN tillsammans med det franska förbundet fylla ett gap i kalendern för stortävlingar under sommaren 2007.• LEN Ranking har fungerat relativ bra som bas för anmälningstider till EM och EJM. Fortfarande finns det länder som varken sänder eller sänder enbart vissa tävlingsresultat. De länder som inte sänt ett enda resultat, bl.a. Finland, bötfälldes enligt reglerna med 500 €.• Årets europeiska simmare, dam och herr, utses och koras för första gången i samband med kortbane EM i Debrecen.• En planerad simkamp mellan USA och Europa diskuterades och konstaterades vara ett intressant projekt, men eventuellt beslut blir beroende på TV: s intresse, finansiella aspekter samt simmarnas intresse.Simhopp:• Toivo Öhman tog upp frågan om domarnas åldersbegränsning och föreslog att LEN skulle ta avstånd från FINA och godkänna domare över 60 år. Målsättningen med denna åldersgräns har för FINA´s del varit att ge plats för yngre domare, även om FINA-regeln torde ha en annan bakgrund. LEN beslöt dock att hålla sig till FINA´s 60-årsgräns.• För den yngsta åldersklassen i JEM utökades i höga hopp även 10 m.Vattenpolo:• Damernas European Cup för klubblag får samma finalprogram som herrarna har nu med semifinalserie med åtta lag och i finalen spelar fyra lag ”Final Four”.• Polokommittén fick i uppdrag att ännu fundera på åldersgränsen till junior EM. Ärendet blev aktuellt när FINA ändrade på sina gränser. Frågan är det om Europa ska ha nuvarande program där juniorerna spelar vartannat år och ungdomarna vartannat år. Den övre åldergränsen har endast ett års skillnad. Ett alternativ torde vara att spela junior EM varje år med samma åldersgränser.
Open Water:• Intresset för hemmaplanstävlingen över 5km i bassäng har ökat betydligt. Tretton nationer deltog och närmare 300 simmare deltog.• Jon Hestoy har fått till uppdrag att introducera ovan nämnda tävlingsform bland de nordiska länderna. Alternativen är 5km i bassäng eller motsvarande sträcka i öppet vatten där våtdräkt tillåts.• Vid Open Water Swimming Cup kommer simprogrammet att ändras till ett tvådagars evenemang där första dagens resultat på 10km utgör startposition för följande dags start på 5km. En slags jaktstart.• Open Water EM 2008 kommer att simmas i Dubrovnik, Croatien den 9-14 september.
Master:• Till arrangör för Masters EM 2009 i simning, simhopp, synchro och open water valdes spanska Cadiz med simhopp i Sevilla. Tävlingarna går troligtvis i början av september 2009, strax efter den hetaste turistsäsongen.• Plats för Masters EM 2009 i vattenpolo är Oradea, Rumänien. Till årets upplaga av Masters vattenpolo-EM i Istanbul har 39 lag preliminärt anmält sig, vilket är nytt rekord. Detta trots stora problem med de turkiska arrangörerna att få kontakt och få dem att sända ut uppgifter om turneringen.• Kommitténs planer på att införa kortbane EM i simning för Masters fick ett klart nej av LEN Bureaun. I dagens läge räcker LEN´s resurser inte till att införa nya evenemang. På längre sikt kan frågan eventuellt tas upp på nytt.• Idén om att LEN skulle grunda en resultatbank innehållande tidigare Masters EM resultat understöddes inte. Bakgrunden är den att LEN inte förfogar över så pass stort datakapacitet för att hantera denna stora datamängd.


 
LEN Bureau har sitt följande möte den 4 augusti i samband med Paris Open.


 30.05.2007
Med sommarhälsningar
Kurt Mikkola


 


 

Årets första möte för LEN Bureaun hölls den 25-26 maj i Kiev, Ukraina. Här några plock från tvådagars möte:

X