go up

LEN Magazine har 120 sider med stoff fra alle svømmeidrettene, og kommer ut i 4 utgaver i året. Magasinet er innholdsrikt med intervjuer, analyser, bilder av utøvere, reportasjer og statistikk. For de som er interesserte, så kan man foreta bestillinger på denne siden. Prisen på 4 nummer i 2009 + årbok 2008 er ca 450 norske kroner (50 euro).

X