go up

  


 


LEN besluttet nylig at LEN Yearbook og LEN Magazine skal kunne bestilles av alle som har interesse for nyhetene.Begge publikasjoner setter fokus på europeiske svømmeidretter, men inneholder også stoff fra de andre kontinenter.


 


LEN Yearbook inneholder resultater fra de største stevner og mesterskap på verdensbasis.
LEN MAgazine utgis tre ganger årlig.


 


 


Bestillingsskjema


 


 


Man kan også bestille via hjemmesiden til LEN: www.lenweb.org


 


 


 

LEN Yearbook og LEN Magazine er to publikasjoner som det europeiske svømmeforbundet LEN introduserte for to år siden. Nå er det mulig for alle som vil følge med i svømmerelaterte aktiviteter å abonnere på publikasjonene.

X