go up

 Samarbeid klubb – skole v/  Kristine Johansen


Mange skoler sliter med svømmeundervisningen, både på grunn av manglende tilgang til basseng og manglende kunnskaper om svømmeopplæring hos lærerne. På Hamar har kommunen og klubben et samarbeid – der Hamar ILs svømmegruppe og Kristine Johansen har stått for svømmeopplæringen i noen av kommunens skoler. Samarbeidet har gitt bedre svømmeopplæring for elevene og økt rekrutteringspotensialet for klubben.


 


Hvordan skaper man innteker i en svømmeklubb? v/ Michael B. Espersen


Espersen var tidligere leder av Køge Svømmeklubb. Han vil her snakke om hvordan man bygger opp en frivillig forening, om hordan man bygger opp og opprettholder sponorsamarbeid og hvordan man skaffer seg pressedekning. 


 


 


Idrett og ledelse v/ Christin Svensen, Stavanger Svømme Club


Idrett og ledelse er en prosess på fire trinn for klubber og lag. Denne prosessen skal styrke klubbenes drift, utvikling og organisasjonskompetanse ved at alle med lederverv i klubben skal delta i utdanningen. Stavanger Svømme Club brukte i 2007 over 50 timer på kurs tilbudt gjennom Idrett og ledelse. Gjennom disse kursene utviklet klubben en visjon, verdier og konkrete handlingsplanersom klubben nå etterlever. Christin Svensen vil her dele sine og klubbens erfaringer.


Mer informasjon om Idrett og ledelse finner du her.


 

X