go up

  


 


 

Lasse Hoel har vært i permisjon siden november, men er fra 2. mai tilbake i administrasjonen hos NSF. Arbeidsområder vil være klubbutvikling og Svøm Langt kampanjen. OBS! Lasse har ny mailadresse: Lasse@svomming.no.

X