go up

En av ildsjelene i svømmeklubben, Rune Aamodt, forteller at hele klubben ser fram til arrangementet. “Siden Gjøvik Svømmeklubb er 75 år i år, er det ekstra flott at vi får arrangere Landsstevnet og stevnet vil være en av våre jubileumsaktiviteter.”


 


I år, som de to foregående årene, blir det en faglig samling fredagen før stevnet. Det legges opp til kurs og faglige aktiviteter både i teori og praksis og selvfølgelig sosiale aktiviteter og bankett lørdag.


 Gjøvik Svømmeklubb jobber aktivt for integrering i klubben. Edny Blokkum Kjelstad har vært en pådriver for integrering i mange år og er veldig fornød med at klubben nå har fått forankret integreringsarbeidet i styret. Klubbens motto er “Svømming er gøy for alle” “Vi har i dag 2 grupper integrert med øvrig svømmetrening, men det er plass til flere”; sier Edny Blokkum Kjelstad. Hun håper også at Landsstevnet kan bida til økt rekruttering, både i Gjøvik og i andre svømmeklubber.


 


                               


Norges Svømmeforbund og Gjøvik Svømmeklubb, her representert ved  Edny Blokkum Kjalstad, Siri Syverud, Gunhild Blokkun Kjelstad og Rune Aamot oppfordrer til og håper at så mange som mulig kommer til Gjøvik og Landsstevnet for utviklingshemmede 2.-4. oktober.               


Gjøvik Svømmeklubb er tildelt Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede 2009. Stevnet arrangeres på Gjøvik 2.-4. oktober og Svømmeklubben er allerede godt i gang med planleggingen.

X