go up

Landsstevne i svømming er et eget stevne for de som konkurrerer i S 14.klassen (klassen for de me den utviklingshemning). Stevnet er approbert og skal således arrangeres på linje med andre svømmestevner. Det er egen kvalifiseringstider for å være med på selve Landsstevnet. I tillegg til Landsstevnet skal det arrangeres et Rekruttstevne for de utøvere som ikke har klart å kvalifisere seg til Landsstevne i forkant. Her får de en ny mulighete til å forsøke å kvalifisere seg til Landstevne.


 


I 2007 ble Landsstevnet-helgen utvidet med en egen kursdag, samt at det ble gitt mer oppmerksomhet til Rekruttstevnet.  Erfaringene fra disse to årene har vært så bra at Svømmeforbundet ønsker et tilsvarende opplegg også for Landsstevne i 2009.


 


Svømmeforbundet vil ha en aktiv rolle ved planlegging og gjennomføring av kurs og trening og ønsker også å ha en nær dialog med arrangørklubben i planleggingsfasen av stevnet. Svømmeforbundet vil være behjelpelig med utsending av forhåndsinformasjon og innbydelse.


 


Søknad om å arrangere Landsstevne


Landsstevne er et approbert stevne som arrangeres i henhold til Svømmeforbundets gjeldende reglement. Deltakerne skal ha løst lisens for å kunne være med. Kultur- og kirkedepartementet støttet  Landsstevnet økonomisk i 2007 og 2008 og Svømmeforbundet vil søke om tilskudd også for 2009. Dette vil komme arrangøren til gode. Interesserte søkere bes ta kontakt med Kristin Homb i Svømmeforbundet ang størrelsen på beløpet.


Landsstevne skal fortrinnvis arrangeres i oktober.


 


Søknad om å arrangere Landsstevne skal inneholde følgende:


   • Kort beskrivelse av hvorfor klubben ønsker å arrangere Landsstevne
  • Hvordan stevne skal gjennomføres
  • Markedsføring av stevne
  • Opplegg for overnatting, bespisning og transport
  • Sosiale arrangement (felles middag fredag og bankett lørdag)
  • Budsjett

 


I etterkant av Landsstevne skal det utarbeides et eget regnskap og skrives en kort rapport.


 


Artikkel fra Landsstevne i 2008 finner du her.


 


For spørsmål og mer informasjon, ta kontakt med Kristin Homb ( tlf 21 02 96 73)

Landsstevne i svømming for utviklingshemmede 2008 ble arrangert på Lambertseter siste helgen i september, og Norges Svømmeforbund oppfordrer nå klubber til å søke om og arrangere Landsstevnet i 2009. Frist for å søke er 4 desember.

X