go upLandsstevnet i 2007 ble arrangert av Lambertseter Svømmeklubb 4.-7. oktober og de erfaringene vi sitter igjen med etter fjorårets stevne vil vi dele med årets arrangør og ta med oss i planleggingen av hele arrangementet.


Mer om Landsstevnet som ble arrangert i 2007 kan du lese her:


Forhåndsinformasjon og invitasjon
– Referat fra stevnet


 Årets arrangement vil, som i 2007, bestå ev en kursdag i tillegg til selve stevne. Planlegging og gjennomføring av denne dagen er noe Svømmeforbundet vil ta ansvar for, men med et samarbeid med den lokale arrangøren. Kursdagen legges til fredagen før stevnet, det vil si at de tilreisende deltakerne bør komme på torsdagen.


 Hva skal til for å arrangere Landsstevne?


Landsstevne i svømming for utviklingshemmede er et approbert stevne og skal således arrangeres ut fra Svømmeforbundets reglement. Ut over dette må en søknad si noe om følgende:


 

 • Informasjon og invitasjon
  Utarbeide forhåndsinformasjon og invitasjon. Svømmeforbundet vil være behjelpelige med dette, samt med distribusjon. • Overnatting
  Om mulig bør så mange som mulig bo på samme sted og ikke i nærheten av svømmehallen. Kostnad for overnattingen må ligge på et akseptabelt nivå, men det bør også tilbys overnatting i et par alternative prisklasser. • Transport
  Om overnatting ikke er i gangavstand fra svømmehallen, må det tilbys transport til og fra overnattingsstedet. Det samme vil også gjelde for sosiale arrangementer. Er avstand fra offentlig transport til overnattingsstedet lang, bør det også tilbys transport her. • Bespisning
  Denne må organiseres mest mulig praktisk i forhold til øvrig program og avstander. • Sosiale arrangementer
  Fredag ettermiddag/kveld er det et felles sosialt arrangement, inkludert middag. Erfaring fra sist arrangement er at det ikke bør være alt for mye program denne kvelden. Lørdag kveld er det bankett. • Kurs
  Utforming og innhold i kurset er noe Svømmeforbundet kan ta ansvar for, men med et samarbeid med arrangøren om den praktiske gjennomføringen. • Selve stevne
  Arrangeres i henhold til Svømmeforbundets reglement. Dette innebærer bl.a. at det er arrangør som må skaffe dommere, tidtakere, starter etc. Det skal være åpning, innmarsjer og premieutdeling. • Premier
  T-skjorter og deltakerpremier til alle deltakere. Premiering til de tre beste i hver klasse og øvelse. Evt også ha eget deltakerbevis. • Markedsføre stevnet lokalt • Budsjett


   Kultur- og kirkedepartementet (KKD) støttet Landsstevnet økonomisk (etter søknad) i 2007. Svømmeforbundet vil også i 2008 søke om tilskudd fra KKD og dette vil komme arrangøren til gode.


 Søknad med en kort beskrivelse av hvordan Landsstevnet er tenkt gjennomført, samt budsjett, sendes til:


Norges Svømmeforbund


0840 OsloEller sendes på e-post til: kristin@svomming.no


 Søknadsfrist er 10. mars


 Er det noen spørsmål, ta kontakt med Kristin Homb på forbundskontoret 


21 02 96 73/ kristin@svomming.no

Landsstevne i svømming innebærer flotte prestasjoner og mye idrettsglede! Svømmeforbundet søker med dette etter arrangør av Landsstevne i svømming for utviklingshemmede. Landsstevne har de siste årene blitt arrangert i oktober og dette vil vi også få til i år.

X