go up

  


Søknaden skal inneholde:


• Kort beskrivelse av hvorfor klubben ønsker å arrangere Landsstevne


• Hvordan stevne skal gjennomføre


• Markedsføring av stevne


• Opplegg for overnatting, bespisning og transport


• Sosiale arrangement (felles middag fredag og bankett lørdag)


• Budsjett 


 


 

NSF oppfordrer klubber til å søke om å arrangere Landsstevne i svømming for utviklingshemmede. Interesserte bes ta kontakt med Ann Katrin Eriksson – anki@svomming.no – tlf 2102 9673. Landsstevne skal fortrinnvis arrangeres i oktober.


X