go up

Poengkrav til NM

Junior
Klasse                     1m   3m   Tårn
Jenter Yngre Jr.   170  170  130
Gutter Yngre Jr.   170  170  150
Jenter Eldre Jr.    200  210  180
Gutter Eldre Jr.    230  250  210


 


Senior 


               1m                          3m                                  tårn


Damer  140(5 v.f.stup)   Ingen; FINA-regler    Ingen; FINA-regler


Herrer   180(6 v.f.stup)   Ingen; FINA-regler    Ingen; FINA-regler 


 


Landslagskrav
                     1m 3m tårn
Gutter C         155 155 155
Jenter C         155 155 155
Jenter B         235 250 220
Gutter B         250 265 230
Jenter A         295 300 255
Gutter A         370 405 350
Damer senior 185 350 300
Herrer senior  250 480 390
Disse er minstekrav og gir ingen automatisk plass på laget, men er et grunnlag for vurdering.
Stupere som blir tatt ut til laget forplikter seg til å følge det opplegget som blir lagt for laget.


 EM krav for junior
                    1m 3m tårn
Jenter B        260 300 265
Gutter B        290 320 290
Jenter A        320 350 300
Gutter A        405 440 420
Kvalifisering må finne sted i to stevner minimum et internasjonalt stevne og et nm eller to internasjonale stevner. Forsøk, semifinale og finale i et og samme stevne, teller som ett stevne. Stuper som har klart kravene forplikter seg til å være i kontinuerlig trening og følge de opplegg som blir iverksatt, frem til konkurransen. Stuputvalget gjør det endelige uttaket. (Se terminlisten for godkjente kvalikkonkurranser.)


 VM krav for junior
                  1m 3m tårn
Jenter B      270 310 275
Gutter B      300 330 300
Jenter A      330 360 310
Gutter A      415 450 430
Kvalifisering må finne sted i internasjonale stevner, se ***
 Fina Grand Prix krav for senior
Damer   220   440 (250)   375 (240)
Herrer    310   530 (340)   480 (330)
Kvalifisering kan skje i nasjonale stevner. Kravet må innfris 2 ganger.
Dersom kravet ikke er oppnådd, skal dispensasjon for deltagelse søkes til Stu


 EM / E-cup / WC krav for senior
Damer  230   450 (260)   385 (250)
Herrer   320   540 (350)   500 (340)
Kvalifisering må finne sted i internasjonale stevner, se ***


 VM krav for senior
Damer  240   465 (270)   430 (275)
Herrer   330   575 (380)   535 (375)
Kvalifisering må finne sted i internasjonale stevner, se *** 


***
Kvalik.krav skal passerers 2 ganger i 2 forskjellige internasjonale stevner og gir uttak til overnevnte stevner. Forsøk, semifinale og finale i et og samme stevne, teller som ett stevne. Stuper som har klart kravene forplikter seg til å være i kontinuerlig trening og følge de opplegg som blir iverksatt, frem til konkurransen. Stuputvalget gjør det endelige uttaket. ( Se terminlisten for godkjente kvalikkonkurranser. )
Stupere som ønsker å kvalifisere seg i andre konkurranser enn de Stu har godkjent, må søke Stu om dette min. 3 uker før konkurransen. Dette gjelder kun for junior-stevner.
Stupere som konkurrerer på eget initiativ i utlandet, plikter selv å sende resultater til stuputvalget så raskt som mulig etter konkurransen er over, og ikke senere enn 7 dager etter siste konkurransedag Dette for at poengsummene skal kunne bli tatt i betraktning til kvalifisering.


 


 


Retningslinjer for landslagsuttak
  1. For å komme i betraktning for landslagsoppgaver gjelder følgende:
  2. Poengsummer i henhold til uttalte landslagskrav må være oppnådd
  3. Kravene må være oppnådd i min. nasjonale stevner (egne regler for deltagelse i EM/E-cup/VM)
  4. Oppgaver og mulige representasjonsstevner (stevner vi skal delta i) skal være klarlagt i god tid
  5. Resultater eldre enn 6 mnd. gir ikke grunnlag for vurdering
  6. Dersom det er flere stupere enn forhåndsbestemte plasser som klarer kravet – vil bestemannsprinsippet ligge til grunn (stuputvalget tar det endelige uttaket)
  7. Uttatte stupere og dennes klubb skal ha beskjed om uttaket så snart som mulig etter kvalifiseringen
  8. Dette  er kriterier for å komme i betraktning til landslaget, men gir ikke automatisk uttak til konkurranser landslaget skal delta i. (Egne regler for deltagelse i E-cup/EM/VM.)

 

X