go up

Juniorlandslaget (herunder Utviklingsgruppa og EM Juniorgruppa)
Landslagsjef: Petter Løvberg
Juniorlandslagstrener: Øyvind K. Røsland
Ansvarlig utviklinsgruppa: Per Osland
Hjelpetrenere: Trenere med svømmere på juniorlandslaget


 


Juniorlandslaget (jenter 89 – 90 / gutter 87 –88)
Kvalifiseringskrav: Eget oppsett (årsklassekrav og A + B krav)
Antall: 10 – 20 svømmere
Samlinger: 3 langweekend (4 dager) i september, februar og april. EM junior samling (5 dager). Samling i forkant av Junior Nordisk.
Svømmere med A-krav kan få tilbud om hospitering på en seniorsamling.
Konkurranser: EM junior (egne krav), Nordisk Juniormesterskap (uttak), 2 langbanestevner i mars og mai
Finansiering: A-krav støttes med 50% av NSF og klubb 50% av klubb/utøver (EM junior NSF 100%)
Ca. kostnader pr. svømmer: 20 – 40000,- kr 


 


Klikk her for kravsidene 


 


Klikk her for en samlet oversikt over alle landslagskravnene


 


 

X