go up

1. juli 2004 overtok Lambertseter Svømmeklubb den offisielle driften av Lambertseter svømmehall fra Oslo kommune – som ønsket å stenge badet. Etter en kort dugnadsbasert oppussing åpnet hallen på nytt for brukerne ved skolestart høsten 2004.

Siden har svømmehallen vært i bruk daglig fra kl 06.00 til kl 22.30. Brukerne er fra 0 til 100 år og hallen brukes til alt fra forebyggende trening for pensjonister, mosjonister til konkurransesvømmere, kurs og skolesvømming. Pr. i dag har hallen ca 500 faste brukere og skoler på dagtid. I tillegg har klubben hvert år har ca 900 barn på svømmekurs, som spenner fra ren svømmeopplæring til viderekomne kurs i svømmeteknikk. Hver lørdag og søndag samt i skoleferiene (ikke sommerferien) er badet åpent for vanlig ”drop in”. Svømmehallen leies også ut til andre brukere og arrangementer, som f.eks. badebursdager, Akkaren undervannsrugby, Oslofjord triatlon og Aquaform vanngymnastikk.

Lokalmiljøet på Lambertseter spesielt og Oslo sør/øst generelt har gitt meget positive tilbakemeldinger på at klubben sikret videre drift av svømmehallen. Lambertseter Svømmeklubb har gjennom dette absolutt markert seg på en positiv måte i lokalmiljøet i de senere årene. Ved å gjenåpne svømmehallen for ”vanlig publikum” har Lambertseter Svømmeklubb bidratt til å fremme trivsel i lokalmiljøet. Da kommunen ”truet” med å nedlegge svømmehallen, viste klubben en formidabel evne og vilje til å møte disse nye utfordringene. Klubben gir et bredt og variert tilbud til alle som ønsker å benytte svømmehallen.

Klubben samarbeider med de øvrige svømmeklubbene i kretsen, og Akkaren undervannsrugby. Klubben har også et samarbeid med prosjektet ”Aktiv på dagtid” samt andre foreninger og idrettslag.

Lambertseter Svømmeklubb er en klubb preget av en sterk frivillighetsånd med et stort engasjement ikke minst fra foreldrene. Klubben har mange ildsjeler, noe som ikke bare gir seg utslag i driften av svømmehallen, men også i store og tildels nyskapende arrangementer som
– Lambertseter Open (tre dagers internasjonalt stevne med overnatting og matservering),
– Nattsvøm; populært ungdomsarrangement med mørk hall, røyk og lys og pulserende musikk.
Lambertseter Svømmeklubb er også tildelt store arrangementer som ÅM (Norgesmesterskap for årsklasser) og NM-Masters for 2006.

Lambertseter Svømmeklubb har i dag flere konkurransesvømmere enn noen annen svømmeklubb i Norge med 175. Av disse representerer 6 svømmere Norge på ulike landslag.


  


 


 


 


 

Oslo kommune sin pris til ”Årets idrettslag 2005″ er tildelt Lambertseter Svømmeklubb. Prisen på kr 10.000 vil bli overrakt av direktør Gro Balas i Kultur- og idrettsetaten under Osloidrettens prisseremoni i Oslo rådhus torsdag 27. april kl 18. Se “les mer” for begrunnelsen for tildelingen.
NSF gratulerer så mye!

X