go up


Idretten kan spille en viktig rolle som forebyggende faktor når det gjelder ungdoms debut og bruk av alkohol. Store deler av ungdommens fritid utspiller seg i idrettslagene. Ved å ha klare kjøreregler og være sitt ansvar bevisst, kan klubbene ha stor innvirkning på unge idrettsutøveres veivalg når det gjelder rusmidler. Det sosiale perspektivet er også et viktig argument med tanke på barn og unge som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Svømmingen skal være et fristed, med ansvarlige vokse som ser om utøverne trives og som sørger for at de føler seg trygge.


 Forventninger til idretten


En ny undersøkelse foretatt av Ipsos MMI for AV-OG-TIL viser følgende:  • • 94% mener man bør la være å drikke alkohol når man er leder/trener ved et idrettsarrangement.
  • • 92% mener man bør la være å drikke alkohol når man er med som foreldre ved et idrettsarrangement.

 Norges Svømmeforbund som organisasjon skal ha tydelige holdninger til alkohol. Retningslinjer om alkohol i Norges svømmeforbund ble derfor vedtatt av Forbundsstyret i 2014. Alle som representerer NSF (styret, utvalg og andre tillitsvalgte, nettverk, ansatte og representanter for NSF) skal følge NSFs retningslinjer mot alkohol.


 Last ned retningslinjene her (link til retningslinjene)


 


Klubbens retningslinjer mot alkohol


Se & bli sett-klubber har nemlig tydelige retningslinjer i forbindelse med alkohol og klubbaktiviteter. Det finner verktøyer dere kan bruke/ta som utgangspunkt.


Link: http://avogtil.no/sone/se-og-bli-sett/ 


 


 


 


 NSF er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert svømmeaktivitet i regi klubber i Norges Svømmeforbund skal møte et trygt idrettsmiljø, hvor misbruk av alkohol ikke hører hjemme. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge, og skal ikke drikke alkohol i samvær med utøvere.
Alle klubber bør ha retningslinjer for alkohol.

X