go up

I desember 2008 kom boken “Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonshemmede ut  og denne boken er utgangspunktet for kurset.  Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring til personer med funksjonsnedsettelser.


 


Første kurs som arrangers er på Olavsgård og Skedsmotun (Skedsmokorset) lørdag 9. mai.


 


Selve kurset er gratis, men de som ikke har boken “Fra lek i vann til svømming Om Svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser, må kjøpe den.


 


Påmeldinggsfrist er 30. april.


Kurset er lagt ut på Idrettskurs.


 


Invitasjonen til kurset


 


Svømmeforbundet vil sette opp flere kurs. Om klubben din selv vil arrangere kurs, har dere selvfølgelig også mulighet til det.


 


Er det spørsmål om kurset  9. mai eller andre kurs, ta kontakt med Kristin i Svømmeforbundet kristin@svomming.no / 21 02 96 73.


 


Utgivelse av boken og kurs er støttet med midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering.


                        


                                                           


                                                                                                                                                                                                                                                

Har klubben din barn eller utøvere med funkssjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere? Norges Svømmeforbund har nå gleden av å invitere til instruktørkurs i Svømmeopplæring for funksjonshemmede lørdag. 9 mai på Skedsmo. Kurset er beregnet på de som er Begynnerinstruktører.

X