go up

20. februar inviterer Norges Idrettshøgskole til kurset “Fysisk aktivitet for utviklingshemmede, muligheter og begrensninger”. Målgruppen er alle om jobber med fysisk aktivitet for utviklingshemmede. Invitasjonen til kurset kan du laste ned her.

X