go up

Fristen for idrettsregistreringen er torsdag 31. januar kl 24.00. Status NSFs klubber pr 31. januar: 214 klubber helt ferdige (81%), 7 klubber må huske å registrere aktivitetstall, 20 klubber må huske å registrere voksne aktive medlemmer (se «les mer» for å se hvem det gjelder), mens 23 klubber ennå ikke har vært inne på registreringen. Se detaljstatus pr 31. januar kl 14.00 her.

X