go up


 



Fauske kommune har lagt til rette for elektronisk søkning på ledige stillinger. Søknads-
skjema finner du på www.fauske.kommune.no. Fullstendig CV må vedlegges.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Menn oppfordres til å søke. Dokumentasjon på utdanning og praksis fremlegges ved tilsetting.

Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelse legges fram politiattest. Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Gunstig pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk.


 


 

Fauske kommune og Fauske Svømmeklubb går sammen om å tilsette kroppsøvingslærer/svømmetrener. Stillingen vil bli fordelt med 50 % tilsetting i Fauske kommune (jfr. Fagbehov Erikstad oppvekstsenter)og 50 % tilsetting i Fauske svømmeklubb.
Søknadsfrist: 18. mai 2007.

X