go up


Kriterier for tildeling

Svømmeaksjonen 2011 vil i grove trekk bli gjennomført lik de vi hadde i 2009 og 2010.


Vi har 14 mill å tildele kurs for og kommer til å holde oss innenfor gitte kriterier;


 


ü       fokus på at det er de barna som trenger det mest som får kurs
(ildsjel må være villige til å prioritere de som er utrygge i vann)


ü       6-åringer (siste år i barnehagen)og innvandrerbarn blir en satsningsgruppe


ü       Kursene skal ikke erstatte lovpålagt svømmeundervisning i skolen


ü       Aksjonen skal være landsdekkende


 


NB! Kvaliteten på søknadene fra ildsjelene blir viktig for tildeling.


 


Søknadsskjemaet for ildsjelene åpner 15. april på www.gjensidigestiftelsen.no


Siste frist for ildsjeler til å søke om gratis svømmekurs er 9. mai.
Tildelingen vil være klar 13. mai 2011.


 


 


 


  


KSA ‘ 09                                                                  TSLK ‘ 09


 


X