go up

 


Svømmeaksjonen 2013 vil i grove trekk bli gjennomført lik de vi hadde i 2009 -2012.


Vi har 10 mill å tildele kurs for og kommer til å holde oss innenfor gitte kriterier;


 


ü       fokus på at det er de barna som trenger det mest som får kurs
(ildsjel må være villige til å prioritere de som er utrygge i vann, litt mer info om hva vi mener når vi skriver utrygge i vann finner du her)


ü       6-åringer (siste år i barnehagen)og innvandrerbarn blir en satsningsgruppe


ü       Kursene skal ikke erstatte lovpålagt svømmeundervisning i skolen


ü       Aksjonen skal være landsdekkende


 


NB! Kvaliteten på søknadene fra ildsjelene blir viktig for tildeling.


 


Søknadsskjemaet for ildsjelene åpner 18. mars 2013, på www.svommeaksjonen.no


Siste frist for ildsjeler til å søke om gratis svømmekurs er 18. april.
Tildelingen vil være klar 24. april 2013.


 


   BSLK’11                                                                  TSLK ‘ 09


 


X