go up

I skjemaet er det bokser for avkrysning for hva man vil skal være synlig på www.medley.no. (Navn og klubb er standard). Fødselsdato blir ikke publisert, men nødvendig for å få registrert riktig i idrettens database.

X