go up

Oversikt over krets- og forbundsdommere i svømming er nå lagt ut på www.medley.no
Dette er den offisielle oversikten over alle dommere i svømming i NSF. Man kan velge om man vil søke over oversikt pr klubb eller pr krets. Eventuelle feil og mangler på listene mailes til brit@svomming.no.


 


Foreløpig ligger kun informasjon om navn og klubb. NSF ønsker at alle dommere skal være lett tilgjengelig og ønsker å legge ut informasjon som tlfnr., e-mail og evt. adresse. NSF har sendt melding om dette til hver enkelt dommer som er registrert.


 


Selv om en ikke ønsker å legge ut f.eks e-mailadresse er det viktig at vi får den. Distribusjon av dommerrelevant informasjon blir enklere. Etter hvert vil også dommerne få brukernavn og passord til medley.no, der de blant annet kan gå inn og endre kontaktinformasjon selv. E-mail adressen vil være brukernavn.


 


Registreringsskjema kretsdommere


 


Registreringsskjema forbundsdommere


 


 


 

X