go up

Svømming er en aktivitet og en idrett de aller fleste kan drive med, uavhengig av funksjonsgrad og behov for tilrettelegging. For at tilbudet skal være best mulig, må de som gir tilbudet ha kunnskaper om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser.


 


Norges Svømmeforbund tilstreber å være den beste til å gi slik kunnskap og har gjennom flere år arbeidet for å bygge opp kompetansen sentralt – for å kunne bidra lokalt. Dette har resultert i et eget kurslærerkorps og kurs, egen bok om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser og informasjon og filmer på internett.


 


Under er en oversikt og nærmere beskrivelse av hva Svømmeforbundet kan tilby, samt lenker til annen relevant informasjon og kunnskap.


 


 


NSF


Kurs


Bok


NSF


Kurs


Bok

NSF


Kurs


Bok

X