go upDeltagerne får en innføring i en og toveiskommunikasjon, bevisstgjøring i bruk kroppsspråk samt coaching som strategi for læring og utvikling i klubben.


 


Dere vil øve dere på coachende metodikk i samtaler 1-1 og i grupper. Etter kurset vil du kunne videreføre og bruke en mer coachende tilnærming(coachende og verdibasert lederskap)


Kurset er beregnet på klubbens tillitsvalgte og administrasjonen( for trenere og instruktører har vi ett eget grunnkurs i coaching – se utdanning i venstremenyen).


 


Deltakere vil ha følgende nytte av kurset:   • Styrking av kommunikativ forståelse gjennom å lære noen grunnleggende verktøy for kommunikasjon. 
  • Lære av grunnleggende verktøy og prinsipper for bruk av coaching

 Antall timer: 8 (2 dager av 4 timer)


 


ForberedelserDet er viktig at klubben prioriterer og planlegger prosessen slik at flest mulig kan delta! Koordiner dato og agenda med veileder på et tidlig tidspunkt.Målgruppe: Styret, utvalg, administrasjonen og sentrale tillitsvalgte i klubben


 
Kostnader og utstyrTilbudet er gratis for alle klubber i NSF. Bevertning og egnet lokale med prosjektor, flipover og grupperom er det eneste klubben må besørge.


 Spørsmål eller ønske om å komme i gang?En klubb kan starte med prosessene når som helst. Det eneste de må gjøre er å ta kontakt med NSF ved Lasse Hoel (lasse@svomming.no) for nærmere informasjon.


X