go up

 Et grunnkurs som vil gjøre ledere mer kompetente i forhold til å utøve praktisk ledelse i et idrettslag / en klubb. Med ledere mener vi alle som har et ansvar for å lede andre i idrettslaget. Dette er både styrets medlemmer, trenere, komiteer og utvalg. Dersom idrettslaget har ansatte så bør også de delta.


Klubbens Utviklingsprogram er tilbudt alle klubber tilknyttet NSF, og kurset er rettet mot klubbens drift, utvikling og organisasjonskompetanse. Målet er at gjennom prosessen skal klubben stå bedre rustet til å takle de utfordringer som oppstår innad og utad i klubben slik at man kan legge forholdene best mulig til rette for en velfungerende svømmeklubb.


 


Klubbens Utviklingsprogram


Kurset består av fem moduler på 3-4 timer. I løpet av kurset vil deltakerne gå gjennom de viktigste områdene som et idrettslag bør ha kompetanse i for å skape et godt miljø, utøve god ledelse og drive idrettslaget på en forsvarlig måte. Alle delene gjennomføres lokalt i idrettslagets egne lokaler for å sikre at så mange ledere og trenere som mulig kan delta.


Idrettslagets egen situasjon vil være diskusjonsgrunnlaget for alle temaene i kurset. Kurset leveres av godt skolerte veiledere som møter idrettslaget i den situasjonen dere er i dag og jobber sammen med dere mot en ønsket utvikling.


 


Noen temaer blir jobbet aktivt med underveis i prosessen, men det er allikevel jobben og tiltakene som blir jobbet med i etterkant som har verdi. Kursets 5 moduler er som følger: 
  • Lederrollen – Hva innebærer det å være leder i en klubb?
  • Medlemmet i sentrum – Settes medlemmet i sentrum i klubben?
  • GAP-analyse –Hvor er klubben nå, hvor vil den være og hvordan kommer den dit?
  • Klubben vår og norsk idrett– Lover og regler etc, hvordan påvirker dette klubben?
  • Idrettens lederskap – Hva er spesielt med engasjement innen idretten?


 


En veileder fra Norges Svømmeforbund skal følge klubben over tid og være viktige støttespillere i utviklingen av klubben.


 


Vi anbefaler å kjøre utdanningen som:  • 1 fredag ettermiddag (4t) og hele lørdag (7t).
  • Deretter en hel lørdag eller søndag maksimum 3 mnd i etterkant. 

Dette kan selvfølgelig tilpasses etter klubbens behov. Men, klubbens utviklingsprogram kan ikke gjennomføres over en langhelg, det skal skje prosesslæring underveis. Datoer avtales direkte med veileder.


 


Deltakelse:


Det er viktig at klubben pioriterer og planlegger besøket slik at flest mulig kan delta! Utenom at styret selvfølgelig bør være sterkt representert (også svømmeskoleansvarlig), bør klubben være representert med alle grupper tilknyttet dets aktivitet:


– Foreldre


– Aktive


– Trener


– Instruktører


– Andre engasjerte


 


Klubbens utviklingsprogram har en kostnad på ca kr 15.000. For klubber som bestiller utdanningen i 2011 eller er medlem av Norges Svømmeskole er muligheten GRATIS!


 


Utstyr


Klubben må besørge lokaler med prosjektor og flipover, samt ordne bevertning.


 


Hvordan komme i gang?
En klubb kan starte med prosessene når som helst. Det eneste de må gjøre er å ta kontakt med NSF ved Lasse Hoel (lasse@svomming.no) for nærmere informasjon.


 

X