go up

 


NSF har fra 2009 satset på klubbutvikling for å bli den mest fremgangsrike idretten i Norge. Nå begynner man å se fruktene av denne satsningen, ihvertfall i form av etterspørsel etter klubbutviklingstiltak fra svømmeklubbene. Allikevel er det prosessene som blir kjørt i etterkant av besøkene som er viktige. Derfor er oppfølging av klubbene  som har hatt besøk svært viktig, både på kort sikt og lang sikt.


 En av de største utfordringene for klubbene med  å arrangere klubbutviklingsprosesser er å rekruttere deltakelse utenom de som sitter i styret og utenom de som alltid bidrar. Foreldre engasjement og det få foreldre til å bidra er alltid vanskelig, men en utfordring klubbene må ta etter beste evne. Samtidig er det å ta vare på og verdsette de som sitter med oppgaver og verv vesentlig for fremtiden for en klubb.


 


Uansett så håper vi din klubb fortsetter å arbeider med sine fokusområder og mot sine målsettinger. Husk at “det er bedre med en fugl i handa enn 10 på taket”. Lykke til! Følgende klubber har eller skal ha besøk fra NSF veiledere i august: • Madla
 • Sjøstjerna
 • Harstad
 • Sørreisa
 • Setermoen
 • Narvik
 • Ullensakersvømmerne
 • Varg IL
 • Lakselv
 • Bjørkelangen
 • Haugesund
 • Sandnes
 • Poseidon
 • Ålesund
 • Frisinn
 • Flekkefjord
 • Vestkantsvømmerne
 • Modum
 • I tillegg kommer tryggivann opplæring i Oslo


Bildet er av en liten del av en sterk og engasjert troppet som bidro under


et klubbesøk i Sørreisa Svømmeklubb onsdag 26august.

Aldri før har så mange klubber vært aktive med klubbutvikligstiltak. Bare nå i de 2 siste ukene av august er det nesten 20 klubber får besøk fra en av NSFs viledere. Målet med disse kveldene er at klubben sammen veilederen setter ned  tiltak med mål om at svømmeklubben skal utvikle seg videre.

X