go up

Norges Svømmeforbund ønsker å kunne bistå klubbene med å bli mer aktive og velfungerende. NSF er til for klubbene og har en god dialog med ledere, tillitsvalgte, trenere, svømmeskoleansvarlige og engasjerte i klubbene. Ta kontakt med NSF for uforpliktende samtale – og kanskje vi har tanker og erfaringer fra klubber med lignende utfordringer eller muligheter. Informasjon om klubbutvikling finnes i venstremenyen. Kontaktperson: Lasse Hoel; lasse@svomming.no, 4588 5401.

X