go up

 


Muligheter for klubbutvikling


NSF ønsker å legge forholdene til rette for at klubbene kan driftes mest mulig effektivt. Se mulighetene innen klubbutviklingsprosesser;  • Klubbesøk – få info og input om norsk svømming. Vi lager en tiltaksplan
  • Norges Svømmeskolebesøk – utvikle og kvalitetssikre svømmeskolen
  • Virksomhetsplan – klubbens strategiplan
  • Styrearbeid i praksis – få innføring i styrearbeid og styrets rolle
  • Utviklingsprosess – hvor vil klubben videre?

 

Aktive og velfungerende klubberAktive og velfungerende klubber er gjør at klubbene kan drive sin kjernevirksomhet (svømmeopplæring og forskjellige vannaktiviteter) med best mulig kvalitet slik at medlemmene opplever mestring og glede i vann. Velfungerende klubber er bygget på kontinuitet gjennom struktur og kompetent ledelse. Aktive klubber er oppdatert og proaktive til det som skjer i norsk svømming, norsk idrett og samfunnet forøvrige. I aktive og velfungerende klubber er det kjekt å være engasjert.


 

Hvordan igangsette klubbutviklingFørste må klubben kartlegge hvorfor de skal arbeide med utvikling av klubben. Dette må diskuteres i styret og blant sentrale innen klubbens aktivitet. Vi er fleksibille og løsningsorientering slik at vi kan dekke klubbens ønsker og behov. Ser frem til å høre fra dere.Kontaktperson NSF


Lasse Hoel, lasse@svomming.no


 


klubbdriftsportal


Mange tips og erfaringer ligger i klubbdriftsportalen; www.svomming.no/index.php?menuid=519&expand=13,519


  
 Ny sesong – nye muligheter! NSF bistår klubber som ønsker input, tips og veiledning på veien videre mot å kunne gi et bedre tilbud til flere. Les mer om de ulike prosessene, og ta kontakt for å se på hvordan NSF kan bistå din klubb med klubbutviklingsprosesser.
 

X