go up

Hensikten med NSFs klubbutvikling er å bistå klubbene med å bli mer aktive og velfungerende. Alle klubber tilbys muligheter for klubbesøk og klubbutviklingsprosesser. Ofte tenker man at “dette skal vi fikse på egenhånd”. Men det viser seg gang på gang at det å få inn noen eksterne, med andre øyne, kompetanse og mye erfaring vil være med å sette klubben på sporet og gjøre klubbarbeidet på sikt enklere. Ta kontakt så kan vi se på muligheter for hvordan NSF kan bistå klubben.


Les mer om klubbutvikling

X