go up

 

Norges Svømmeforbund satser på klubbutvikling og tilbyr flere muligheter for at akkurat din klubb kan ta et steg videre. I menyvalgene til venster presenteres muligheter din klubb hvor NSF kan bistå med å utvikle klubben. Innhold vil tilpasses klubbens nivå og behov. Uavhengig av prosess er forankring sentralt for suksess. Ønsker klubben å ta et steg videre? Til å bli en mer aktiv og velfungerende klubb?

 

Hva er klubbutvikling??

Alle tiltak (utdanning, kurs, prosesser, verktøyer, møteplasser) som kan føre en klubb mot å bli mer aktiv og velfungerende.

 

Aktive og velfungerende klubber

Aktive og velfungerende klubber er gjør at klubbene kan drive sin kjernevirksomhet (svømmeopplæring og forskjellige vannaktiviteter) med best mulig kvalitet slik at medlemmene opplever mestring og glede i vann. Velfungerende klubber er bygget på kontinuitet gjennom struktur og kompetent ledelse. Aktive klubber er oppdatert og proaktive til det som skjer i norsk svømming, norsk idrett og samfunnet forøvrige. I aktive og velfungerende klubber er det kjekt å være engasjert.

 

Hvordan gjøre klubbutvikling

Første må klubben kartlegge hvorfor de skal arbeide med utvikling av klubben. Det er 5 naturlig steg for en god svømmeklubb å bli enda bedre:

  1. Kartlegging – Hvilke behov har vi?
  2. Internanalyse –  Hva er vi gode på? Hva kan bli bedre? Årsak?
  3. Målsetting – Hva vil vi med klubben? Hvilke ambisjoner har vi på kort og lang siikt
  4. GAP-analyse – Hva er forskjellen mellom klubbens nå- situasjon og ønsket situasjon? Hva kan hjelpe oss og hva kan hindre oss i å nå våre mål?
  5. Planlegging – Hva skal gjøres? Hvordan? Av hvem? Når?
  6. Handling – Gjennomføring av planen. Overraskelser underveis

 

Klubbutvikling med NSF – hva kan NSF tilby

NSF ønsker å legge forholdene til rette for at klubbene kan driftes mest mulig effektivt. Av denne grunn tilbyr NSF klubbutviklingsprosesser. Her er en grov oversikt over de muligheter NSF tilbyr, samtidig ser fleksibilitet og løsningsorientering til å dekke deres behov.

 

 

                                  

                                                 

                

 

                              

                                                                                                                  

                                                                                                                     

Forberedelser

Selve kvelden er enkel å planelgge og gjennomføre, men det er selve prosessen , samt arbeidet og resultatene i etterkant som er avgjørende for om klubben kan ta grep. Alle besøk og prosesser krever dermed god planlegging, forankring i styret og forberedelser. Begynn planlegging av prosessen på et tidlig stadie. Ta kontakt med NSF om dere har spørsmål.

 

Annet

  • Se masse info om klubbdrift – under for klubber
  • I klubbenes idebank legges det ut forskjellige planer, visjoner, erfaring og andre elementer av klubbutvikling som klubber selv har bidratt med. Idebanken vil legge til rette for at klubbene i Norge skal kunne samarbeide også på det organisatoriske plan ( i vann og på land). Det er allikevel svært viktig å huske at det er prosessen og handlingene som er sentralt, ikke dokumentene.
  • Utdanning av instruktører og trenere, samt svømmeskoleansvarlig. Informasjon om forskjellige utdanningsmuligheter finner dere på våre utdanningssider.
  • Det er mye verdifull informasjon og materiell som ligger tilgjengelig under “for klubber“. Noe kan sikkert brukes direkte, men det anbefales at klubben bearbeider og tilpasser utgangsmalene til akkurat deres klubb og situasjon.

 

Spørsmål?

For mer informasjon eller dere ønsker input på hvordan NSF kan bistå i klubben, send en mail med status og tanker til kari@svomming.no 

 

 

 

 

Lykke til!

 

 

 

 

 

 

 

 

X