go up

 

Her er tips til vannpoloklubbene.

 

Klubbutvikling
NSF tilbyr klubbutvikling til alle klubber, også vannpoloklubber. Les mer HER.
For klubber, både de som nettop har begynt med vannpolo, eller klubber som ønsker tiltak til utvikling, så kan en klubbveileder komme på besøk.

Minipolo er vannpolo for barn og unge. Det finnes eget klubbesøk minipolo. Les mer her.

 

 

Anerkjennelsesprogrammet Vannpolo

Anerkjennelsesprogrammet (AKP) er et verktøy for klubbens ledelse til å analysere klubbens status og et nyttig verktøy for å prioritere hva klubben skal arbeide med “for å bli litt bedre”. Med “ledelse” menes styret, hovedtrener, minipoloansvarlig og andre sentrale i klubbens aktivitet og drift. Klubbes ledelse gjennomgår spørsmål rettet fordelt i ulike 5 innsatsområder;

  • Medlemskap
  • Organisasjon og ledelse
  • Aktivitetsutvikling
  • Trenere og utdanning
  • Foreldre, frivillighet og kommunikasjon

Det er nå laget et egen AKP for Vannpoloklubber.

Her gjennomfører klubben 2 spørreskjema. Først Del C Aktivitetsutvikling Vannpolo, derretter AKP for grener med resten av delene.

 

Link til info og gjennomføring an AKP Vannpolo her.

 

 

Idebank

Tips til klubben;

 

 

Kontakt

Klubbutvikling grener NSF; Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no , tlf: 92461659

 

 

 

 

 

 

 

 

X