go up

 


Alle klubber bør ha en klubbhåndbok!


En klubbhåndbok er en “kokebok” for drift av klubben, som skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.  Det er naturlig at klubbene har klubbhåndbok eller et lignende dokument eller informasjon tilgjengelig for klubbens eksisterende eller potensielle medlemmer som sier noe om hva klubben står for, retningslinjer i klubben og forventninger.


Klubbhåndboka bør blant annet inneholde;  • Info om klubben
  • Ansvarsfordeling i styret
  • Mandater til utvalg og arbeidsgrupper
  • Retningslinjer 

 


 


Hvordan utarbeide og holde levende en klubbhåndbok


Naturlig at styret er ansvarlig for å utarbeide en klubbhåndbok.


– Hvordan skal klubbhåndboka forankres i klubben?


– Hvem skal utvikle den?


– Hvordan skal den promoteres?


– Hvordan skal den oppdateres?


 


Mal
Norges Idrettsforbund har utarbeidet en mal – bruk denne!!!


Link: http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Klubbhandboka/Sider/default.aspx


 


Eksempeler fra klubb


NSF har utarbeidet en mal som dere kan ta utgangspunkt i.
Klubbhåndbøker

 TSLK manualen. Mest solide dokumentet som mange bør se til! Spesielt i større klubber  Link (nederste)
Godt eksempel fra Alta SK. Enkelt og fint for de fleste klubb www.altask.no

word

 Grimstad Svømmeklubb   PDF
 Rogaland Idrettskrets – mal klubbhåndbok

 word

Hemings lille grønne Heming Ski

Klubb- brosjyre; info om klubbens aktiviteter,


organisering, retningslinjer, drift

 Speed SK

Retningslinjer for hele klubben – Lille blå – meget bra!

 Tromsø SK
Slik gjør vi det i vår klubb  Narvik SK


 


Instrukser 


 


 


 

X