go up

En klubbhåndbok beskriver hvordan klubben driftes. Håndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben og hvilke rolle som har ansvar for hva. Klubbhåndboka skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Styret er ansvarlig for klubbhåndboka men den bør bli utarbeidet etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. I «klubbdriftsportalen» ligger det noen gode eksempler som dere kan bruke som utgangspunkt.


X