go up

Svømming for funksjonshemmede tilbys både i endel svømmeklubber medlem av Norges Svømmeforbund og klubber/helsesportslag som er medlem av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund. Listen over klubber med tilbud er basert på det som er registrert inn på Idrettsregistreringen i januar 2006.


Totallisten over tilbudet kan du finne her.


 


                                        

Det er mange klubber som har tilbud om svømming for funksjonshemmede, enten som et eget tilbud eller integrert i den ordinære virksomheten. Under “Les mer” kan du finne en oversiktsliste.

X