go up

Som oversikten viser er mulighet for kurs og trening i klubber over store deler av landet. Men – om du som utøver ikke finner klubben på hjemstedet ditt i oversikten, kan du likevel ta kontakt med klubben om muligheten for et tilbud – eller du kan kontakte Svømmeforbundet.


 


Oversikten er altså basert på klubbenes egen tilbakemeldinger i Idrettsregistreringen som ble avsluttet i februar, samt tilbakemeldinger vi har fått direkte fra klubbene. Svømmeforbundet ønsker en best mulig oversikt over de tilbud som finnes og om du ser at det er feil eller manglende opplysninger om klubben din – eller du har et tilbud du vil vi skal informere ekstra om på hjemmesiden – ta kontakt med Svømmeforbundet.


 


En mest mulig oppdatert oversikt vil være til god hjelp for de som ser etter tilbud om kurs eller trening – og det kan også være motiverende for andre klubber som ønsker å starte opp.


 


Kontakt i Svømmeforbundet er Kristin Homb (kristin@svomming.no / tlf 21 02 96 73).


 


Her er en oversikt over klubber med tilbud til funksjonshemmede, oppdatert pr oktober.

Stadig flere av våre svømmeklubber har tilbud til eller ønsker å gi et tilbud om kurs og trening til funksjonshemmede. Tall fra Idrettsregistreringen, samt tilbakemeldinger fra klubber viser at det er 91 klubber med tilbud til funksjonshemmede og det er registrert over 500 funksjonshemmede som deltar på kurs eller trening.

X