go up

Registreringen viser at det er klubber fra Mandal sør til Hammerfest i nord som har tilbud til utøvere med en funksjonsnedsettelse. Av de 486 registrerte utøverne er det 29 synshemmede, 220 bevegelseshemmede, 13 hørselshemmede og 224 med utviklingshemning.


 


Under finner du en liste over klubber og kontaktinformasjon.


 


Klubber med funksjonshemmede


 


Denne oversiktene er basert på hva klubbene har registrert i idrettsregistreringen og kontaktinformasjon på klubbenes hjemmesider. Er det feil eller mangler i oversiktene, send en e-post til Kristin i Svømmeforbundet, så blir det rettet opp.

Idrettsregistreringen ble avsluttet i begynnelsen av mars og denne viser at det nå er 75 av våre svømmeklubber som har registrert at de har en eller flere utøvere med funksjonsnedsettelse. Totalt er det registrert  nærmere 490 utøvere og det er en gledelig økning i både antall klubber og antall utøvere.

X