go up

  


Det finnes klubber som har styremedlemmer som er i aldersgruppen 13-19 år, men NIF sjekker altså aldersgruppene 20-25 år og 26 år og eldre,. De klubbene som har styremedlemmer som er i aldersgruppen 13-19 år, og som får tilsendt brev fra NIF, får opplyse den lokale idrettskretsen om hvordan klubben er organisert.


 


All informasjon om idrettsregistreringen finner du her.


 


Klubber som har for lavt tall for voksne (pr 16.02.2009 kl 09.00)


Klubber markert i rosa må sjekke om aktivitetstallene er korrekt.
Husk at alle med verv/offisiell oppgave i klubben skal telle med som aktivt medlem: Ledere, trenere, instruktører, dommere, andre med fast oppgave i klubben.
Det vil med andre ord si at det ganske sikkert vil være noen i klubben som er 20-25 år og/eller 26 år og eldre!
I tillegg: Norges Idrettsforbund sjekker at alle særidrettsklubber har minst 11 aktive medlemmer som må være med i styre, valgkomite og som revisor.


 


 Kvinner Menn Totalt 20 år og eldre
20-25 26-> 20-25 26->
Christiania Svømmeklubb 0 0 0 0 0
Kolvereid IL – svømmegruppe 0 0 0 0 0
Lillehammer Svømmeklubb 0 0 0 0 0
Malvik IL – svømmegruppe 0 0 0 0 0
Skiptvet Svømme- og Livredningsklubb 0 0 0 0 0
Solør Svømmeklubb 0 0 0 0 0
Stjørdals-Blink, IL – svømmegruppe 0 0 0 0 0
Trygg/Lade, SK – Svømming 0 0 0 0 0
Varodd Svømmeklubb 0 0 0 0 0
Ål IL – svømmegruppe 0 0 0 0 0
Kvæfjord Svømmeklubb 1 0 0 0 1
Levanger Svømme- og Livredningsklubb 0 0 1 0 1
Stavanger Vannpoloklubb 1 0 0 0 1
Bodø Svømmeklubb 1 0 0 1 2
Nedre Eiker Svømmeklubb 0 0 1 2 3
Sørreisa Svømmeklubb 2 0 0 1 3
Kristiansand  Svømmeallianse 0 2 0 2 4
Lund Svømmeklubb 0 4 0 1 5
Bangsund Svømmeklubb 0 3 0 3 6
Oslo Synkron 0 6 0 0 6
Ørsta Symjeklubb 0 2 0 4 6
Båtsfjord Sportsklubb – Svømming 0 5 0 2 7
Skedsmo SK 0 4 0 3 7
Delfin Barnesvømming 5 3 0 0 8
Nærbø Symjeklubb 1 5 0 2 8
Drag Svømmeklubb 0 6 1 2 9
Bømlo Sportsdykkere 3 3 2 2 10
Kjøllefjord Svømmeklubb 1 3 1 5 10
Klepp Svømme- og Stupeklubb 0 8 0 2 10
Spinn, Stupklubben 0 4 1 5 10
Steinkjer Svømme og Livredningsklubb 0 5 0 5 10
Horten Svømmeklubb 0 0 0 11 11


 


Horten SK har 11 voksne, men det er ikke ført opp noen aktive kvinner over 20 år, til tross for mange kvinner i styret i 2008.


 


 


 

Idrettsregistreringen: Norges Idrettsforbund sjekker at alle klubber har minst 11 aktive medlemmer som må være med i styre, valgkomite og som revisor. Det betyr at særidrettsklubber som ikke har rapportert minst 11 aktive medlemmer i aldersgruppene 20-25 og 26 år og eldre, vil få tilsendt et skriv fra den lokale idrettskrets, hvor klubben må redegjøre for hvorfor de ikke følger NIFs basislovnorm. NSF minner klubbene på dette gjennom idrettsregistreringen – ved å markere klubber med for lavt aktivitetstall i de øverste aldersgruppene med rosa farge – samme farge som alle klubber som har rapportert 0 voksne har.

X