go up

Årsmøtet er en viktig arena for å kunne informere klubbens medlemmer om status i klubbens, tanker om fremtiden og hedre personer som gjør eller har gjort en forskjell i din klubb. Se tips til gjennomføring av et god årsmøte i kubbdriftsportalen. Valgkomiteen bør være igang. Valgkomiteen bør ikke bare prøve å finne personer til styret, men finne riktige personer til rett posisjon i klubben (se tips). Husk å oppdatere klubbinfo og kontaktpersoner etter årsmøtet!

X