go up

NSF har også i år satt av midler til utdanningstiltak i klubbene. Ordningen innebærer at deltakere på instruktør- og dommerkurs kan få subsidiert deler av deltakeravgiften. Pengene blir utbetalt i juni og desember. Ønsker klubben penger utbetalt i juni må vi ha søknaden her i administrasjonen innen fredag 10. juni 2005. Les mer om tilskuddsordningen her.

X