go up

GENERELL INFORMASJON

 

I Norge benytter en seg av det internasjonale klassifiseringssystemet som IPC, International Paralympic Committee, har utviklet. Utøverne må tilfredsstille krav til minstehandikap for å kunne bli klassifisert. Det kan altså finnes utøvere som vil betraktes som funksjonshemmede i samfunnet, men som ikke bestraktes som funksjonshemmede i IPC sitt system. Disse utøverne kan konkurrerer i Åpen klasse i de stevnene der dette finnes, eventuelt i klasser for funksjonsfriske.

Skal man kun konkurrere i Norge holder det med en nasjonal klassifisering. Skal man konkurrere internasjonalt må man ha en internasjonal klassifisering. Begge deler er et klubbansvar, men innmelding til internasjonal klassifisering må gå gjennom Svømmeforbundet. For å bli vurdert til å taes ut til et landslag må man ha en internasjonal klassifisering først.

Både nasjonal og internasjonal klassifisering i svømming skal kun gjennomføres av godkjente klassifisører.

 

I følge retningslinjene for klassifisering skal ikke barn under 13 år klassifiseres. Denne bestemmelsen er basert på NIFs Barneidrettsbestemmelser. På bakgrunn av at NSF har åpnet for aprobering av stevner for 10 åringer, har NFI åpnet for klassifisering av 10-12 åringer i svømming. Utøverne vil da få en midlertidig klassifisering for ett år av gangen.

 

HVOR OG NÅR KAN UTØVERNE KLASSIFISERES?

 

Norges Svømmeforbund kommer til å tilby klassifisering av bevegelseshemmede og utviklingshemmede på utvalgte stevner.

Det vil velges ut to stevner pr. år som vil publiseres her.
Sannsynligvis vil det ikke bli mulighet for klassifisering av bevegelseshemmede igjen før høsten 2007.

 

Ønsker dere klassifisering på ett av disse stevnene ta kontakt med Kristin på Forbundskontoret; kristin@svomming.no eller tlf; 21 02 96 73.

 

Utviklingshemmede vil i tillegg til de utvalgte stevnene kunne bli klassifisert etter avtale med NFIs klassifisører. For hørselshemmede og synshemmede gjelder helt egne fremgangsmåter for klassifisering. Mer om dette under informasjon om hver av klassene under.

 

DE ULIKE KLASSENE

 

Crawl/Rygg/Butterfly Bryst Medley
Synshemmede S11 – S13 SB11 – SB13 SM11 – SM13
Utviklingshemmede S14 SB14 SM14
Hørselshemmede S15 SB15 SM15
Bevegelseshemmede S1 – S10 SB1 – SB9 SM1 – SM9

 

En skiller mellom de ulike svømmeartene, og mange utøvere har andre klasser i crawl, rygg og butterfly enn de har i bryst og medley. Medley klassen beregnes som en ligning. Den er som følger: 3xS klassen + 1xSB klassen / 4.

 

RELEVANTE DOKUMENTER FOR NEDLASTING

 

*Retningslinjer for klassifisering

*Protestreglement

*Protestskjema

 

 

 

For å kunne konkurrere i approberte stevner må funksjonshemmede utøvere ha en klassifisering. Dette for at de skal komme i riktig klasse i forhold til sin funksjonshemming.
Fra våren 2006 har NSF overtatt hovedansvaret for klassifisering nasjonalt.
Kontaktperson i NSF er Kristin Homb, tlf; 21 02 96 73

X