go up

For at funksjonshemmede utøvere skal konkurrere på mest mulig like vilkår, må alle utøvere som skal delta i klassene for funksjonshemmede klassifiseres. Ved en klassifisering er det funksjonsgrad og ikke diagnose som legges til grunn for hviken klasse en får.

 

Klassifisering av bevegelseshemmede er det i en test på land, en test i vann og observasjon under konkurranse. Alt som foregå samme dagen.

 

Lørdag 19. mars er det klassifisering for bevegelseshemmede i forbindelse med NTNUI-sprinten.

 

For å kunne klassifiseres må en trene svømming fast (helst trent iminst et år), ha et minstehandicap og en diagnose. Utøveren bør også ha vært med på stevne tidligere og må være forberedt på å svømme øvelser i bryst og rygg på stevne i forbindelse med klassifiseringen.

 

De som ønsker klassifisering den 19. mars kan ta kontakt  med Kristin Homb i Svømmeforbundet, kristin@svomming.no / tlf 21 02 96 73 innen 1. mars.

 

Har du spørsmål generelt om klassifisering er det bare å ta kontakt med Kristin i Svømmeforbundet.

 

                                               

                                      

I forbindelse med NTNUI-sprinten i Pirbadet 19. mars tilbyr Norges Svømmeforbund klassifisering for bevegelseshemmede.  Alle funksjonshemmede svømmere som vil delta i klasse for funksjonshemmede på apporberte stevner, må være klassifisert.

X