go up

Klassifiseringen vil være for utøvere med bevegelseshemning (klassene S 1-S10).


For å kunne klassifiseres må utøver ha trent svømming i minst et år, ha et minstehandicap og en medisinsk diagnose.


 


De som ønsker klassifisering eller har spørsmål om klassifisering generelt, kan ta kontakt med Kristin i Svømmeforbundet, kristin@svomming.no


 


Mer informasjon om klassifisering finner du her.

Norges Svømmeforbund tilbyr klassifisering i forbindelse med Mandalitten 6. september. Alle funksjonshemmede som vil konkurrere i approberte stevner må ha en klassifisering. Dette for å komme i riktig klasse i forhold til funksjonsnedsettelse.


Selve klassifiseringen vil være 5. september.

X