go up

Klassene S11, SB 11 og SM 11 er klasser for utøvere med synshemning og omfatter personer som ikke kan registrere noe lys, til de som kan registrere skinn (lys), men ikke kan registrere noe objekt eller konturer i noen retning eller avstand.


Tilsvarende omfatter klassene S12, SB12 og SM12 utøvere som har lyspersepsjon og synsreduksjon opptil 6/60 etter Snellens tavle og synsfelt på maks 20 grader.
Klassene s13, SB13 og SM13 er de synshemmede som ser best, men som likevel har signifikante synsfeil.


 


For klassifisering av av synshemmede, se prosedyrer og skjema utarbeidet av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. For mer informasjon, ta kontakt med Gøril Hansen i NIF eller Kristin Homb i Svømmeforbundet


 


Klassifisører for synshemmede i Norge er:


 
  • Johan Wirsching, Tønsberg


  • Randi Skarpaas, Oslo

  

X