go up

Klassene S15, SB15 og SM15 er for utøvere med hørselshemning. Det internasjonale døveidrettsforbundet, har fastsatt en grense for hørselstap til 55 dB på det beste øret, når det gjelder rett til deltakelse i idrett blant hørselshemmede. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat under konkurransen.


 


Man trenger kun klassifisering hvis man skal konkurrere internasjonalt. Et audiogram må da fylles ut på Hørselssentralen og sendes Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, som fortsatt er ansvarlig i forhold til Deaflympics, og sender skjemaet videre dit.


 


* Audiogram 


 


* Retningslinjer for utfylling


 


For mer informasjon om døveidretten i Norge, se sidene til


 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité


 


 


 


 

X