go up

Klassifiseringssystemer for personer med bevegelseshemning, klassene S1-S10, er funksjonelt. Det betyr at alle utøverne ved klassifisering ikke bare skal undersøkes medisinsk av klassifisør, men også observeres under utøvelse av sin idrett. Den medisinske testen, den såkalte benktesten, teller om lag 30 % i forhold til klasseinndelingen. Under observasjonen i vann skal utøveren utføre starter, vendinger, flyteøvelser og svømme alle svømmearter han eller hun ønsker klasse i. Observasjon i konkurransesituasjon er også en del av klassifiseringen.


Under benktesten vurderes funksjonshemningen ifht funksjonsfriske, og et visst antall poeng trekkes fra utgangspunktet, som er funksjonsfriske. Hvis en utøver ikke mister mer enn 15 poeng i benktesten vil man pr. defenisjon ikke gå inn under minstekravet og vil derfor ikke bli klassfisert. Disse utøverne vil ikke bli observert i vann. En utøver som ikke kan svømme, eller må benytte er hjelpemiddel for å holde seg flytende, kan ikke få klasse.


 


Oversikt over hva som skjer under en klassifisering.


 


De bevegelseshemmede utøverne blir delt inn i klassene S1-S10. De med størst funksjonshemming havner i S1-klassen og så går det gradvis oppover slik at de med minst funksjonshemming havner i S10-klassen


Utøvere med bevegelseshemninger har funksjonshemminger som kalles profiler. Profilene avgjør noen ganger hvilken klasse man skal konkurrere i, men i mange tilfeller passer man ikke inn i en profil og da gjøres det en helhetsvurdering. Profilene kan i noen tilfeller gjøre det lettere å forstå hvorfor de ulike funksjonshemmingene er i samme klasse.


 


Oversikt over klasser/profiler.


 


Selve klassifiseringen foregår på utvalgte stevner som NSF velger ut og gjennomføres av internasjonalt utdannede klassifisører. Ønsker man klassifisering for noen utøvere er det viktig at dette meldes inn til NSF v/Kristin Homb i god tid før de oppsatte stevnene. (mail; kristin@svomming.no eller tlf; 21 02 96 73)

X