go up

Under Landsstevnet for utviklingshemmede konkurrerer alle deltakerne i den såkalte S-14 klassen. I denne klassen skilles det ikke på alder, men ved beste oppnådde tid de siste 10 månedene. Treningstid gjelder i mangel av konkurransetid. Det deles deretter opp i klassene CA, CB, CC og CD.
Mer detaljer om klasseinndelingen under Landsstevnet finner du her.

X