go upOm Ungdomsmesterskapet
Ungdomsmesterskapet arrangeres i klassen 13-15 år og arrangeres samtidig med NM junior.
Utøvere i klassen 13-15 år må melde seg på ungdomsmesterskapet, og kvalifiserer seg til finalene i juniormesterskapet gjennom oppnådde resultater i UM.
De som har klart kvalifiseringskravene https://www.svomming.no/index.php?menuid=28&expand=26,28 kan melde seg på UM.
UM vil bli gjennomført med direkte finale på formiddagen.
På 400m individuell medley, 800m fri og 1500m fri sorteres svømmerne etter tid uavhengig av deltakelse i UM eller NM junior. De beste Ungdomsmesterskapsvømmerne kan således være aktuelle for siste heat i finaleøkten om kvelden dersom påmeldingstid er blant de seks beste i UM/NM junior
Heatene starter med funksjonshemmede, deretter forsøk junior, og så UM deltagere. Funksjonshemmede svømmer 100m alle svømmearter samt 400m fri som direkte finale på formiddagen. 50m alle svømmearter svømmes som forsøk på formiddagen og finale på kvelden. Er det kun deltagere til å fylle opp ett heat går dette heatet som direkte finale på kvelden.
Innmarsj siste heat, UM.
Alle stafetter UM går på formiddag.
En UM deltager kan kvalifisere seg til junior finale på kvelden uten å ha oppnådd junior krav på forhånd.
* * * * * * * * * * * * * * *Om NM junior kortbane


NM junior kortbane arrangeres i klassene 13-19 år og arrangeres samtidig med Ungdomsmesterskapet.
Direkte finale på 400 Im, 800 og 1500 fri, med siste heat i finaleøkten på kvelden. Svømmernes tid sorteres etter tid uavhengig av deltakelse i UM eller NM junior.
Direkte finale på stafettene 4×50 fri/medley, 4×100 fri/medley og 4×200 fri, med alle heat på kvelden.


De som har klart kvalifiseringskravene https://www.svomming.no/index.php?menuid=28&expand=26,28  kan melde seg på NM junior.


Funksjonshemmede:150% av verdensrekorden på de ulike distansene i de ulike klassene


Forsøk formiddag.Kontaktperson: Juniorlandslagstrener Øyvind Korsnes Røsland – mobil 9308 7167.* * * * * * * * * * * * * * *Mer om funksjonshemmede under junior-NM


8 deltagere:


Frida Bentsen Berg (1998), Mandal SK, klasse S10


Ragna Forså (1998), Mosjøen SK, klasse S13


Rona Hjelmstad (1993), Skjetten svømming, klasse S14


Marcus Haus (1995), Eid SK, klasse S14


Sara Josefine Hanssen (1995), Fauske SK, klasse S6 (landslagsutøver)


Andreas Bjørnstad (1997), Drammen SK, klasse S7


Mina Marie Heyerdahl Klausen (1997), Drammen SK, klasse S7 (landslagsutøver, var med i Paralympics 2012)


Helene Brodin (1996), Oslo IL, klasse S9 (juniorlandslagsutøver)Klasseinndeling funksjonshemmede:


Alle som skal delta i klassen for funksjonshemmede må ha en godkjent klassifisering. Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonshemning rettferdige.


Alle utøvere skal føle at de kan delta ut fra sine egne forutsetninger og at de konkurrerer med utøvere med tilnærmet lik funksjonsgrad. Det er altså funksjonsgrad, og ikke diagnose, som legges til grunn ved tildeling av klasse. Det er ulike former for klassifisering ut fra hvilke type funksjonsnedsettelse en har, men alle klassifiseringer må gjøres av godkjente klassifisører. Det er egne klasser for bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede.


Når en utøver har fått en klasse kan han eller hun fortsatt delta på vanlige stevner sammen med resten av klubben. Forskjellen er at i stedet for å konkurrere i sin vanlig aldersbestemte klasse, vil utøveren delta i klasse tildelt i klassifiseringen. I større stevner og på NM konkurrerer alle funksjonshemmede mot hverandre, sammenlikningsgrunnlaget er hvor nær de er verdensrekorden i sin klasse (% av verdensrekord). Den som i prosent er nærmest verdensrekorden i sin klasse, er vinner (Australsk modell).


Ytterligere info om klassifisering: https://www.svomming.no/index.php?menuid=502&expand=89,195,502
 Kontaktperson: Landslagstrener Morten Eklund – mobil 9186 3834.


 


 


 


Arrangøren Madla Svømmeklubb er klar for å arrangere Norgesmesterskap i svømming for junior på kortbane og Ungdomsmesterskap i svømming torsdag 8. -søndag 11. november. Stevnet arrangeres i Stavanger svømmehall, og det er 455 svømmere fra 69 klubber som stiller til start. Se Sander Smørdals forhåndsomtale og gode dekning underveis på NSFs mesterskapsside.

X